Almere coalitie

Voor het coalitieakkoord 2022-2026 heb ik een live visueel verslag gemaakt. Zoals gebruikelijk is er een briefing voorafgaande aan de bijeenkomst waardoor ik goed voorbereid ter plaatse kom. Deze bijeenkomst in Almere duurde 2 uur. Ingegeven door de beperkte ruimte verdeelde ik mijn tekenen over drie grote vellen van 0.90 m breed en 1.30 m, dit sloot goed aan bij de 3 onderdelen van de meeting. Na de bijeenkomst heb ik 3 de drie losse tekeningen gedigitaliseerd en verwerkt tot 1 digitaal visueel verslag. Dit verslag zal op perspex worden uitgeprint en opgehangen op het gemeentehuis.
  • 12-09-2022

  • In opdracht van Gemeente Almere

‘Onlangs heeft Elisabeth een visueel verslag gemaakt van een bijeenkomst van gemeente Almere. Het college van B&W, de directie, afdelingsmanagement en adviseurs hebben met elkaar de start van een nieuwe periode gemarkeerd tijdens deze bijeenkomst. Het visuele verslag van Elisabeth is een verrijking van de dag; treffende tekeningen die tot de verbeelding spreken, ons prikkelen en vooral ook inspireren. Een cadeautje om elke dag even naar te kijken.’
– Adviseur Gemeente Almere