De woordenwaarheid van een beelddenker

Als beelddenker zijn het juist de woorden mij vaak bezighouden. In communicatie laten zij me succesvol zijn, vertrouwen, wankelen of onbegrepen voelen. Ik zoek mijn woorden en vorm elke zin, tot er in mijn gedachten een woordenwaarheid ontstaat.

De vraag is of anderen die woordenwaarheid verstaan? Dekt mijn boodschap wel de lading?Taal lijkt aan de oppervlakte van iedereen, maar op een diepere laag wordt het zo persoonlijk als een kunstwerk. Een compositie vanuit één perspectief gemaakt en aanschouwd vanuit een ander.  Als een kunstenaar die een meesterwerk wil scheppen, zoek ik naar de ultieme vorm die er zelden is. Dit zoekproces speelt zich helemaal af in mijn brein, het zoeken van mijn woorden en gelijk het toetsen of ze zouden kunnen voldoen aan de verwachtingen van anderen.

Mijn creatief en associatief denkpatroon heeft mijn eigen woordenwaarheid ondergeschikt gemaakt aan die van de mensen om mij heen. Het systeem van assimileren wat hieruit ontstond werkte perfect tot een maand geleden. 

Vanaf die dag heb ik besloten mijn eigen woordenwaarheid meer ruimte te geven.  Ik bevraag meer en vul de antwoorden niet voor een ander in. Er ontstaat een gelijkwaardige dialoog, en hoewel er dan ook wrijving kan ontstaan, ervaar ik die spanning niet langer meer als iets negatiefs. Het is vanaf nu een leerproces van vallen en opstaan. 

De ruimte die hierdoor in mijn denken ontstaat, wil ik de komende maanden verkennen en onderzoeken. Mijn vertrekpunt is niet langer consensus, maar de oprechte dialoog. Ik vertrek met open geest, verbindend én vanuit mijn kunstenaarschap. Het vraagt de verandering van een diepgewortelde gewoonte. Ik ga op zoek naar mijn eigen groei vanuit verwondering in plaats vanuit bevestiging. Wat zou het mooi zijn wanneer ik op dit pad mag ervaren dat ik gelijktijdig meer van betekenis kan zijn voor mijn opdrachtgevers en voor mijzelf.

Deze ruimte kan ik verkennen dankzij een Artist-in-Residence in Mendrisio voor de periode van 6 maanden. Een inspirerende omgeving, ver van een taal die ik ogenschijnlijk beheers. Vanaf deze plek zal ik mijn ambacht als kunstenaar onder de loep nemen en in opdracht van het Trendburo van de provincie Overijssel een correspondentie voeren en het makerschap kritisch bevragen. Deze correspondentie zal worden gepubliceerd op de website van het trendburo onder de rubriek: makersmanieren.

Over twee weken vertrek ik. De bagage op mijn nieuw ingeslagen pad, een beperkte hoeveelheid aan materiaal, geen vastomlijnd plan en een open vizier. Het avontuur lonkt en ik ben klaar het te omarmen.