Illustraties

Illustratie COA

In opdracht ontwikkelde ik de visualisatie van een werkproces voor het COA.
Hier ging een schriftelijke briefing van 10 pagina’s aan vooraf. Daarna heb ik in een schets de essentie weergegeven en in overleg met de opdrachtgever verder uitgewerkt.

Wandschildering Bloemendaal

Deze opdracht heb ik uitgevoerd voor een echtpaar die graag hun levenslijn en levensloop in beeld wilde brengen. Op basis van interviews heb ik een schets uitgewerkt en direct op de muur geschilderd. Vanwege de privacy laat ik een detail zien.