Organisaties

Almere coalitie

Voor het coalitieakkoord 2022-2026 heb ik een live visueel verslag gemaakt.
Zoals gebruikelijk is er een briefing voorafgaande aan de bijeenkomst waardoor ik goed voorbereid ter plaatse kom.