Rijkswaterstaat opdracht evaluatie traject geluidshinder

In 2 dagdelen heb ik voor deze opdracht 2 tekeningen gemaakt, waarvan 1 hieronder afgebeeld.

De tekeningen waren 90 x 150 m – de opdrachtgever zal de originele tekeningen in het kantoor ophangen.

De digitale versies van de visuele verslagen zullen in onderdelen als illustraties worden verwerkt in het verslag