Illustratie COA

In opdracht ontwikkelde ik de visualisatie van een werkproces voor het COA.

Hier ging een schriftelijke briefing van 10 pagina’s aan vooraf. Daarna heb ik in een schets de essentie weergegeven en in overleg met de opdrachtgever verder uitgewerkt.