Scan-AtelierspekRTB-versie2

Mijn visueel verslag in opdracht van de bijeenkomst voor Circular Valley Real Time Branding.