Scan.859

Dit is 1 van de 3 visualisaties voor een internationaal overleg en strategievan The Hunger Project. De bijeenkomst leverde 3 tekeningen op die internationaal werden gebruikt als ‘basic principles and routemap for the future’.