Almere Coalitie

Voor het coalitieakkoord 2022-2026 heb ik een live visueel verslag gemaakt. Zoals gebruikelijk is er een briefing voorafgaande aan de bijeenkomst waardoor ik goed voorbereid ter plaatse kom. Voor deze bijeenkomst in Almere tekende ik in 2 uur het totale verslag. Ingegeven door de beperkte ruimte verdeelde ik mijn tekenen over drie grote vellen van 0.90 m breed en 1.30 m, dit sloot goed aan bij de 3 onderdelen van de meeting. Na de bijeenkomst heb ik 3 de drie losse tekeningen gedigitaliseerd en verwerkt tot 1 digitaal visueel verslag. Dit verslag zal op perspex worden uitgeprint en opgehangen op het gemeentehuis.

Reactie opdrachtgever:


‘Onlangs heeft Elisabeth een visueel verslag gemaakt van een bijeenkomst van gemeente Almere. Het college van B&W, de directie, afdelingsmanagement en adviseurs hebben met elkaar de start van een nieuwe periode gemarkeerd tijdens deze bijeenkomst. Het visuele verslag van Elisabeth is een verrijking van de dag; treffende tekeningen die tot de verbeelding spreken, ons prikkelen en vooral ook inspireren. Een cadeautje om elke dag even naar te kijken.’

Adviseur Gemeente Almere